Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

ACTIE en REACTIE


Stralende man met megafoon en veeg van licht in de nacht Onderwerp: Hocus Pocus...

Mijn punt is dat de gang van zaken rond Lucia niet alleen is op te hangen aan enkele beroepsgroepen. Het is waarschijnlijk veel interessanter om te onderzoeken, waarom die waanzin er is. Waarom die waanzin haar getroffen heeft is duidelijk. Je neemt iemand die laag op de sociale ladder staat. Het risico dat die effectief terugslaat is minimaal.

Dus pure lafheid en dat neem ik die Harm Brouwersen zeer kwalijk.

Als je ze ermee confronteert zijn ze bang.

Dat was ook de reden dat ze zes politie-agenten op mij afstuurden tijdens die demonstratie. Ik werd niet aangehouden...
De laatste van mijn familie die door de Haagse politie wel werd aangehouden, is het slecht afgelopen. Ze kwam in Auschwitz terecht. Dus ik heb nog een appeltje met ze te schillen.

Nico
# Megafoon acties
woensdag 11 februari 2009

Maandag geen politie tijdens mijn demonstratie-sessie. Vandaag kwamen er zes politieagenten aan om mij te stoppen. Dus blijkbaar horen ze het wel. Ik moest ze ook nog effe vertellen dat ik als eenling geen vergunning voor een demonstratie nodig heb. Agent Boefhof hield mij aan en moest ik mij legitimeren. Daarna heb ik hem gevraagd te legitimeren. Ik mocht de megafoon wegens overlast niet meer gebruiken. Hij wilde met mij de afspraak maken dat ik de megafoon niet zou gebruiken. Nou daar ging ik natuurlijk niet op in. Zij vertrokken daarna. Toen ik omhoog keek stonden OM-ers toe te kijken. Ik schreeuwde zonder hulpmiddelen hen toe, of ze met onzin wilde stoppen en zwaaide. Zij zwaaiden terug. Tegelijkertijd kwamen er weer agenten uit de auto, nu 3. Een ervan zei dat ik ook niet mocht schreeuwen. Ik wees haar erop dat er zelfs terug gezwaaid werd. Neen dat was overlast. Enfin zo proberen ze het plein schoon te houden. Blijkbaar hadden ze al een plannetje klaar om die notoire Haagse schreeuwer van het plein te krijgen. Dus dat wordt folderen. Ik heb nu wat naamsbekendheid. Waarschijnlijk worden de folders nu ook gelezen.

Dus jullie weten nu waar de revolutie begint: op het Prins Clausplein.

Misschien toch even vooraf een krant waarschuwen.

Nico

# Paspoort actie

Als de rechters het goede besluit nemen op feb. 19 heeft de belachelijke vertoning van donderdag alleen het OM schade gedaan.

Anders lijkt het me indertijd tijd voor een rel (ik ben er klaar voor, behalve dat ik vlug even mijn Engelse paspoort moet verlengen).

Richard

# Dagboek als bewijsstuk?

Eén van de belangrijkste bewijsstukken in de zaak Lucia de B. is haar dagboek.
Op 26 januari is er zelfs een huiszoeking gedaan bij haar nicht met het vermoeden dat er nog enkele bladzijden bij "iemand in Den Haag" waren. Dit hoorde ik vandaag 5 februari in het nieuws. Ik ben verder totaal niet in de zaak betrokken, maar ik vraag me af, kan dit zomaar? Het gaat mij om het volgende:
In de zaak Joran van der Sloot zijn door Peter R. de Vries lange bekentenissen opgenomen die niet als bewijslast konden dienen om de reden dat Joran dit buiten de rechtbank heeft gezegd en niet in de rechtzaal heeft verklaard.
Maar is een dagboek niet net zo goed een bekentenis buiten de rechtbank? Welliswaar niet naar een persoon gericht maar toch niet per se waarheidsgetrouw (waar het in een rechtzaak immers om gaat).

Waarom kan dit dagboek wél als bewijslast worden aangedragen en Joran's video's onder hetzelfde Nederlandse recht niet? Heeft Lucia soms te weinig gelogen of tegenstrijdigheden verteld?

Met vriendelijke groet,
Alwin

Hartelijk gefeliciteerd!!!!

Geachte mevrouw de Noo & het hele team,

Wat een ongelofelijk goed nieuws. Dit kan alleen maar betekenen dat Jan-Peter Balkenende en Ernst Hirsch Ballin hun kop hebben moeten buigen voor de waarheid en de dreiging van een ongekende volkswoede. Want ik geloof helemaal niet in een onafhankelijke rechtspraak. Zie mijn eerdere e-mails.

Het is nu niet meer dan logisch dat Lucia op vrije voeten blijft. Er zal een toneelstukje worden opgevoerd waarin centraal zal staan: hoe redden wij de nek van alle officieren van justitie, rechters en pseudo-deskundigen.

Zover mag het niet komen.
Ik blijf herhalen dat deze zaak pas ten einde is als al het ECHTE TUIG achter de tralies zal vedwijnen.
Ik hoop dat er uit het netwerk van alle ondertekenaars genoeg geld opgehaald kan worden om deze volgende gerechtelijke stap te zetten.

Breng mijn felicitaties over aan Lucia.

Nogmaals proficiat.
Bart
Onderwerp: voorlopig opgelucht

Fijn om te horen dat eindelijk deze zaak wordt heropend. Maar laten wij niet te vroeg juichen.
Ondanks de overweldigde bewijzen in een andere zaak heeft na heropening van een zaak het gerechtshof te Arnhem opnieuw een eerder vernietigd vonnis bekrachtigd. Uiteindelijk zijn de verdachten na hun straf alsnog in het gelijk gesteld maar het kwaad was wel geschied.
Laten wij met zijn allen hopen dat Arnhem het vonnis vernietigt en dat Lucia haar zwaar beschadigde leven kan gaan oppakken. Er is haar onnoemelijk veel leed toegebracht. Moet er niet aan denken dat Arnhem de andere kant op gaat.

Heel heel veel sterkte.
Henri
Onderwerp: Lucia

Beste allen,
Wat een blijdschap, opluchting, tranen en omhelzingen vandaag in die steriele zaal van de Hoge Raad.
Als Lucia erbij zou zijn geweest, was ze vast op de schouders genomen en juichend de zaal uitgedragen.
Maar ook wat een succes en voldoening voor Metta, Ton, Maarten, Piet en Richard. De laatsten hebben we gemist, maar 'hun dag' was het eveneens. Wat zou ons land als 'rechtstaat' voorstellen zonder hun inzet en dit resultaat?
Hierbij een stuk van de samenvatting door de HR gemaakt.
Kostelijk dat de persvoorlichter netjes bovenaan heeft gezet, waar wij, die erbij waren, allemaal tot de laatste minuten van de rede van de president op moesten wachten!
Precies als ze zijn, vermeldden ze ook, dat het Arnhemse hof, als het de 7 moorden en de drie pogingen naar het rijk der fabeltjes heeft verwezen, nog een straf moet bepalen voor de vermogensdelicten en de meineed. Ik heb net gemerkt dat mijn echtgenote ondanks herhaalde aanmaningen – die Lucia niet kreeg – ook drie bibliotheekboeken niet heeft teruggebracht. Omdat dat buiten de twee buisjes aspirine, van Euro 1,50, of hoe dat spul ook heten mag, die onze verpleegster had ontvreemd (!), het gehele vermogensdelict uitmaakt, ben ik natuurlijk persoonlijk ook heel benieuwd over de Arnhemse strafmaat. Ik zal toch mijn vrouw straks niet ook zes jaar moet missen?
Wij hebben er zojuist een wijntje op gedronken. Op Lucia en op haar voorste voorvechters!
Gr.
Kees.
Onderwerp: Bezoeker bij de Hoge Raad

Na-Ja, dood eng!
Links zaten de juristen. Links achterin, aan het gangpad die rechter die wordt aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte, in het gangpad het journaille, met camera's.
Wij zaten rechts, er was nog veel ruimte...

EN TOEN WAS ER LICHT!!!
Niels
Onderwerp: Besluit heropening door Hoge Raad

Natuurlijk van mij ook de felicitaties voor al degenen onder jullie die zich voor Lucia en onze rechtsstaat hebben ingezet en voor Lucia zelf.

Gelukkig ziet de toekomst voor Lucia er nu wat zonniger uit (hoewel men best nog in staat is konijnen uit de hoge hoed te toveren om maar niet te hoeven erkennen hoezeer de hele justitiële keten fout zat), maar voor de Nederlandse rechtsstaat is dat helaas nog absoluut niet het geval.

We blijven leven in Kazachstan aan de Rijn.
Maurice
Onderwerp: Besluit heropening door Hoge Raad

Beste mensen,

Langs deze weg allemaal proficiat met het behaalde resultaat.

Maar vooral aan Lucia nog heel veel sterkte voor de volgende aankomende zittingen hoe zwaar deze ook zullen zijn volhouden het recht zal eens zegevieren.

Advies voorafgaand aan de zitting Arnhem: goed screenen, met name de raadsheren aan het hof, temeer daar ook het nodige aan de hand is en er sprake is van belangenverstrengeling naar diverse instanties. Niet voor niets hebben ze tot de laatste dag en nog geroepen dat de twee van Putten schuldig zijn. etc etc.

Met vriendelijke groet,
Diny
Onderwerp: bedankje

Lieve mensen,

Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage. Jullie helpen mij er enorm mee!

Nu wachten op het verdere verloop van de zaak, en als het dan eindelijk voorbij is, probeer ik jullie op een wat persoonlijkere manier te bedanken.
Niet alleen voor het geld maar ook voor alle steun die ik in de loop van jaren ontvangen heb!

Veel liefs, LuciaReactie: dat feestje houden we nog te goed!!

Ooit hadden we de droom dat we met een schuit langs het gevang in Nieuwersluis zouden varen en met veel tromgeroffel Lucia op zouden pikken, nagezwaaid door Brouwer.

Misschien wordt het nu in de tuin in Deep'n. Mei 2010 ??
Wat een geldverspilling ook he.

Liefs
Metta
# Email van Stijn Franken, Lucia's advocaat
dinsdag 17 juni 2008 11:14 AM
Subject: Lucia

Dag allemaal,

Over een uur dient mr. Knigge een vordering tot herziening in de strafzaak van Lucia in. Dat is een papieren handeling. De vordering strekt zich uit tot alle zogenoemde levensdelicten (moord, poging tot moord) waarvoor Lucia is veroordeeld. Dat betekent dat volgens Knigge de veroordeling voor al die feiten opnieuw moet worden bekeken, en dat zijns inziens niet alleen de zaak Amber moet worden herzien. Dat is dus goed nieuws.

Bovendien vraagt mr. Knigge aan de Hoge Raad om gebruik te maken van de bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van de straf op te schorten, totdat over de vordering tot herziening is beslist. Ik heb de Hoge Raad gevraagd om op dat onderdeel van de vordering zo spoedig mogelijk te beslissen, omdat de termijn van strafonderbreking voor drie maanden over enkele weken verloopt. Laat ik volstaan met de opmerking dat de Hoge Raad daarvan goed doordrongen is. Toewijzing van dit deel van de vordering betekent dat Lucia in ieder geval vrij blijft totdat op de vordering tot herziening is beslist.

Een beslissing op de vordering tot herziening zal langer op zich laten wachten. Ik zal nu eerst met Lucia bespreken op welke wijze ik namens haar zal reageren op die vordering in de procedure die nu gaat volgen.

Hartelijke groet,
Stijn Franken

Onderwerp: Vergoeding!!!

Hoi,

Vreselijk banaal natuurlijk,
maar dien vooral op tijd een eis in voor vergoeding wegens smaad, wederrechtelijke vrijheidsberoving, weigeren van medische zorg, enzovoorts, en de advocaat kan vast wel de juiste termen bedenken, want uit zichzelf zal justitie jullie geen vergoeding voor het geleden leed betalen !!!
Geld banaal ja, maar wel nodig. Lucia je verdient een lekker huisje by the sea meisje....... Familie erbij, heerlijk.
Laat ze maar dokken voor hun fouten hoor, betaal ik eindelijk ook eens belasting voor iets wat het waard is. En zo is dat.

Groetjes Jacqueline

Voor Lucia...

Kafkaësk de situatie waarin je al jaren zit... misschien helpt dit nog.

Het zijn gerenommeerde profs. met geldende theoriën, gehanteerd en geadapteerd in de hedendaagse wetenschap; tenzij het tegendeel nog bewezen moet worden.....

Een deeltje uit Murphy's Laws:

  • Enough research will tend to support your theory (Murphy's Law of Research).
  • Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence (Murphy's Technology Law #2).
  • If enough data is collected, anything may be proven by statistical methods (Williams and Holland's Law)
  • Whole Picture Principle:
    Research scientists are so wrapped up in their own narrow endeavors that they cannot possibly see the whole picture of anything, including their own research.
  • Corollary:
    The Director of Research should know as little as possible about the specific subject of research he is administering.

En dan moet je vechten tegen die mavo smurfen....

Sterkte en die kaars die brand iedere dag.......voor gerechtigheid....

Reinhart Mirandolle

# Jo Swaen aan Niels Laaper
(nav. Lucia's voorlopige vrijlating)
woensdag 2 april 2008

Niels,

Ik heb de uitzending van SBS 6 ook gezien.
Mij stoorde dat men Lucia 'zuster des doods noemde' terwijl nu toch duidelijk dient te zijn dat de bewijsvoering niet klopt.

En ja, vond het ook verwonderlijk dat SBS blijkbaar al wist dat Lucia vrij zou komen, men was getipt. Er waren gelukkig geen beelden te zien van Lucia terwijl ze met haar advocaat vertrok. In het programma werd ook noch verwezen naar Ina Post als de andere misser van het OM.
Men liet ook nog andere missers kort de revue passeren.

Ik heb het rapport van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. G Knigge doorgelezen en geconstateerd dat het is afgesloten op 21 maart 2008.
Natuurlijk wist Harm Brouwer de uitkomst ervan al.

Ik neem tenslotte aan dat Justitie zelf met een vertaling komt gezien de internationale aandacht.

Nu in Netwerk:
Opnieuw Lucia de B.

Groet,
Jo

Uw REACTIES