Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

LUCIA Is VRIJ (voorlopig)

Op 2 april jl. was Lucia opeens vrij. Voordat de medegevangenen 's ochtends uit hun cel kwamen, was Lucia al door de achterdeur van Nieuwersluis verdwenen.
De laatste dagen voor haar vrijlating had ze een groot geheim te bewaren gehad dat niemand mocht weten. Een geheim dat ze van de daken had willen schreeuwen, maar dat ze aan niemand mocht vertellen. Haar vrijlating hing in de lucht en moest geruisloos worden voorbereid. Geen afscheid nemen van de mensen op haar afdeling. Daarom verdeelde ze maar wat van haar spulletjes en liet ze haar parkietjes even logeren bij een andere dame op de gang. Lucia zegt wel eens dat het allemaal zo onwezenlijk is omdat haar vrijlating zo geruisloos is gegaan. Geen afscheid van de bekenden in het gevang, geen fanfare bij de poort, zo maar op eens samen op de bank met je dierbaren na zes en half jaar gevangenschap.
Ze geniet en loopt met een dikke glimlach rond...

  ...lees verder in "De constructie van de aftocht"

Teletekst wo 02 apr, Lucia de B. is voorlopig vrij

# Op de dag dat Lucia vrij kwam:

NOS 2-4-2008 – Lucia de B. voorlopig vrijgelaten
Uit het onderzoek is gebleken dat slachtoffers waarschijnlijk een natuurlijke dood stierven. Daarmee kan het bewijs tegen De B. niet standhouden, aldus de procureur-generaal... Hij gaat ervan uit dat een eventuele herziening van de zaak zal leiden tot vrijspraak.
Advocaat Stijn Franken: "Lucia is blij verrast." audio -2:25
Reacties van:
- Filosoof Ton Derksen audio -3:30 "zeker half jaar vrij"
- Toxicoloog Jan Meulenbelt van het RIVM video -0:30 "geen vergiftiging"
- Het hoofd van het OM Harm Brouwer video -4:00 "het OM toont initiatief"
NOS 2-4-2008 – Albayrak wil snelle herziening zaak Lucia de B. audio -2:20
De Minister vond dat er een reden voor herziening is en liet daarop mevrouw de B. vrij om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden.
Doorlopend het laatste NOS radio nieuws [MediaPlayer].

NOVA 2-4-2008 – Zaak Lucia de B. mogelijk heropend video -16:30
met: Ybo Buruma, Jan Meulenbelt, Harm Brouwer; Ton Derksen, Metta de Noo en Stijn Franken.
Advocaat Franken: "Lucia is formeel nog steeds een veroordeelde, want de zaak moet nog heropend worden."

EénVandaag 2-4-2008 – Lucia de B. tijdelijk op vrije voeten video -13:40
met: Franken, de Noo, Brouwer en interessante filmpjes uit het archief.

DWDD 2-4-2008 – Maarten 't Hart en Metta de Noo over de vrijlating van Lucia de B.
video 30:15-40:00 met satirisch filmpje van Sander van de Pavert op het eind ;o)

Netwerk 2-4-2008 – Lucia de B. voorlopig vrij video -5:45
Ybo Buruma legt uit dat Ton Derksen de zaak weer heeft aangezwengeld doordat hij het materiaal van zijn boek naar Buruma's commissie (CEAS) opstuurde.

RTL 2-4-2008 – Lucia de B. tijdelijk vrijgelaten video -5:25
Rechtspsycholoog Van Koppen: "Franken mag best wat optimistischer zijn... Het is natuurlijk niet vrolijk voor het OM."

SBS6 Hart van Nederland 2-4-2008 – Zuster des Doods vrijgelaten video -1:00 (eerst 8:50) Live uit Nieuwersluis!
SBS6 Hart van Nederland 2-4-2008 – Commentaar van Ina Post video -1:48 (eerst 2:20)

NU.nl 2-4-2008 – Lucia de B. tijdelijk op vrije voeten video -0:30 (TV-West)
De B. is "halsoverkop" vrijgelaten uit de gevangenis in Nieuwersluis en is momenteel bij haar vriend en dochter, volgens haar advocaat Ton Visser.

Wereldomroep 2-4-2008 – Lucia de B. tijdelijk vrij
"Vrijspraak is nu onvermijdelijk", aldus Ton Derksen.

Volkskrant 2-4-2008 – Lucia de B. tijdelijk vrijgelaten
Op advies van de top van het Openbaar Ministerie (OM) is de tot levenslang veroordeelde verpleegkundige Lucia de B. tijdelijk op vrije voeten gesteld.

De Telegraaf 2-4-2008 – Lucia de B. voorlopig vrij [met reacties]
Een groep sympathisanten heeft haar altijd gesteund.
De Telegraaf 2-4-2008 – Doorslaggevende rol onderzoek vergiftigingencentrum
In een second opinion heeft de Leuvense hoogleraar Jan Tytgat het oordeel [geen vergiftiging] van Meulenbelt onderschreven.
De Telegraaf 2-4-2008 – PvdA verbaasd over gang van zaken rond vrijlating
Kamerlid Ton Heerts vraagt zich af waarom die twijfel [aan de digoxinevergiftiging] niet naar voren is gekomen in eerdere onderzoeken die zijn gedaan in de strafzaak tegen de verpleegster.
De Telegraaf 2-4-2008 – Hof bewust van "pijnlijke situatie"
Het gerechtshof in Den Haag benadrukt dat het zich elke dag opnieuw inzet om zorgvuldig en hoogwaardig werk af te leveren.

Trouw ANP 2-4-2008 – Tot levenslang veroordeelde Lucia de B. vrij
Advocaat-generaal G. Knigge bereidt op dit moment de vordering voor herziening bij de Hoge Raad voor.
Trouw Novum 2-4-2008 – Hof noemt vrijlating Lucia de B. 'pijnlijk'
Het hof gaat de zaak bestuderen om te leren van eventuele fouten die in het verleden zijn gemaakt.

AD 2-4-2008 – Lucia de B. op vrije voeten
Metta de Noo: "De tranen liepen over mijn wangen. Ik ga er vanuit dat ze nu ook vrij blijft."
AD 2-4-2008 – 'We moeten eerst 6,5 jaar bijpraten'
Even na acht uur 's ochtends loopt advocaat Stijn Franken opgewekt de poort van vrouwengevangenis Nieuwersluis binnen.
AD 2-4-2008 – Topjuristen: Lucia de B. definitief vrij
"Als de zaak wordt heropend zonder nieuw bewijs, dan kan alleen integrale vrijspraak volgen," stelt hoogleraar strafrecht Peter Tak.

de Stentor 2-4-2008 – Derksen spreekt van "geweldig succes"
...maar constateert dat de hele kwestie nog een lange tijd gaat duren.

Reformatorisch Dagblad 2-4-2008 – Mysteries rond Lucia de B. blijven
Opvallend genoeg veegt advocaat generaal mr. G. Knigge bij de Hoge Raad ... de vloer aan met het digoxinebewijs.

De Pers 2-4-2008 – Lucia de B komt voorlopig vrij
Deskundigen buigen zich nu over de vraag hoe waarschijnlijk het is dat zeer kort voor het overlijden een zeer forse, tot een acute hartstilstand leidende overdosis digoxine is toegediend. De conclusies worden op korte termijn verwacht. [LuciaDeB.nl – eh, mis ik iets? Digoxine]

NRC 2-4-2008 – RIVM haalt begin van schakelbewijs onderuit
Bij de veroordeling van Lucia de B. draaide alles om het digoxinebewijs. Het gerechtshof in Den Haag vond het overtuigend, maar het is nu onderuitgehaald.
NRC 2-4-2008 – Lucia de B. vrijgelaten
Volgens hoogleraar Jan Meulenbelt, de internist-toxicoloog die het recente onderzoek uitvoerde, is "een natuurlijke doodsoorzaak" van het meisje het meest waarschijnlijk: uitputting als gevolg van zuurstoftekort.

RTV-Noord 2-4-2008 – Hoogleraar Donald Uges blij met vrijlating Lucia de B. audio -2:50
Uges: "Voor mijzelf zie ik het toch ook als een zeker eerherstel."

RTV-West 2-4-2008 – Lucia de B. tijdelijk op vrije voeten video -2:35
Van Koppen: De advocaat generaal is nog maar halverwege zijn werk, en halverwege dat werk is men kennelijk tot de conclusie gekomen van: "Oh, deze zaak zit zó mis, we moeten mevrouw wel vrijlaten." En dat is een heel bijzonder moment dus…

RTV-Oost 2-4-2008 – Metta de Noo is blij met vrijlating video -1:40 & audio -3:00
Metta: "De tranen biggelden me van blijdschap over de wangen, ja… We gaan zeker een feestje vieren!"

Parool 2-4-2008 – Lucia de B. voorlopig de cel uit
Lucia de B., de tot levenslang veroordeelde Haagse verpleegkundige, wordt vrijgelaten totdat bekend is of haar zaak wordt heropend. Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie besloten.

Elsevier 2-4-2008 – Veroordeelde Lucia de B. toch tijdelijk vrij
Aanleiding voor het besluit is een recent advies van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) aan de Hoge Raad om de moordzaak te herzien.

NJD 2-4-2008 – "LUCIA VOORLOPIG VRIJ, strafonderbreking ex art. 570b Sv..."
Procureur-generaal bij de Hoge Raad concludeert voorlopig: dat dit onderzoek ernstige twijfel oproept over de juistheid van de veroordeling van mevrouw De B...

Fok! frontpage reacties 2-4-2008 – "Tsja, als de bewijslast gammel is..."
Fok! discussie forum 2-4-2008 – "Die herziening lijkt me uitermate wenselijk. Ondanks dat men stelt dat het statistische bewijs geen noemenswaardige rol heeft gespeeld in de uiteindelijke veroordeling, lijkt me dit niet waar." (Iblis)

Openbaar Ministerie 2-4-2008 – Lucia de B. vanochtend voorlopig in vrijheid gesteld

Haags Gerechtshof 2-4-2008 – Hof wil lering trekken uit rapport
“Duidelijk is in elk geval dat de juridische werkelijkheid reeds thans een andere is geworden.”

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 2-4-2008 – Persbericht
Vandaag is het rapport dat de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, mr. G. Knigge, op basis van het door hem verrichte onderzoek heeft opgesteld, aangeboden aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het onderzoek heeft alleen betrekking gehad op de veroordeling van mevr. De B. ter zake van moord op een patiëntje door het toedienen van een overdosis digoxine, omdat met betrekking tot deze veroordeling naar het oordeel van de CEAS sprake is van een novum...
De belangrijkste conclusie van de Advocaat-Generaal is dat de door het Hof gegeven bewijsvoering van digoxinevergiftiging geen stand kan houden. De Advocaat-Generaal bereidt een vordering tot herziening voor en streeft ernaar deze binnen een maand bij de Hoge Raad in te dienen. De Procureur-Generaal heeft in overleg met de Advocaat-Generaal aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal in overweging gegeven te bevorderen dat aan mevr. De B. in afwachting van het verdere verloop van de procedure strafonderbreking zal worden verleend...
Het onderzoek is, mede vanwege de door prof. Derksen in zijn boek geuite kritiek, niet beperkt gebleven tot de door de CEAS aangedragen punten.
Verdere gang van zaken: Nadat de vordering tot herziening is ingediend, zal de Hoge Raad deze vordering in behandeling nemen en daarover een beslissing nemen. Over de termijn waarbinnen de Hoge Raad zal beslissen, kan door of namens de Procureur-Generaal geen uitspraak worden gedaan. Indien de Hoge Raad besluit tot een gehele of gedeeltelijke herziening van de veroordeling van mevrouw De B., zal een ander gerechtshof opnieuw de vraag onderzoeken of zij schuldig is aan de feiten ten aanzien waarvan de Hoge Raad herziening gelast.

Ministerie van Justitie 2-4-2008 – Staatssecretaris verleent Lucia met onmiddelijke ingang strafonderbreking
"Gegeven het advies van het College van procureurs-generaal heeft de Staatssecretaris van Justitie besloten om aan Lucia de B. met ingang van 2 april 2008 ambtshalve strafonderbreking te verlenen voor een periode van drie maanden. Na afloop van deze termijn zal worden bezien of aanleiding bestaat voor verlenging."
— De Minister van Justitie, De Staatssecretaris van Justitie

PDF met brief van de minister

KRO Special over Comité Lucia

KRO's Profiel van 2-4-2008 – "De mensen achter Lucia de B." video -34:00
KRO webpagina biedt in de zijbalk "Verder kijken?" extra materiaal van de interviews (oa. met Ton Derksen), dat niet in de uitzending zat.
Deze documentaire stond op plaats 11 in de Profielnacht top 20, uitgezonden op 22/23 november 2008.


Media player laat computer scherm zien met deze webpagina - Droste effect!

# Aansluitend nieuws:

NRC 11-5-2008 – Ton en Metta van Comité Lucia stonden beiden in feb-apr top-100 van talkshow gasten (op nrs. 84 en 86)!
Lucia de B. en Johan Cruijff haalden nul punten.

Google "Lucia" Trends

YouTube 15-4-2008 – "Rechtzaak Lucia de B. verdacht van 6 baby's vermoorden"
2 Toneelstukjes van Lottjaah:   BigTube -3:44   BigTube -4:37
"Holleeder is de koning van de onderwereld, wat moet hij met zo'n lamlullige Lucia de B?"

Twentsche Courant Tubantia 7-4-2008 – Raakvlak, de actualiteit anders bekeken
De nieuwe ontwikkelingen in de zaak Lucia de B. bewijzen dat het loont om je in te zetten voor rechtvaardigheid en menselijkheid.

Panorama nr. 15 – april 2008 – Lucia de B. eindelijk vrij!
Écht goed zal het wel nooit meer komen, vrees ik. Mij benieuwen wat justitie daaraan denkt te gaan doen.

AD 4-4-2008 – Lucia wacht moeilijke terugkeer
Formeel heeft iemand die ten onrechte is veroordeeld, alleen recht op smartengeld als zij op alle punten is vrijgesproken. De veroordeling van Lucia voor het vervalsen van een diploma, blijft waarschijnlijk overeind.
Maar... "De minister moet in deze zaak niet krenterig zijn," stelt hoogleraar strafrecht Peter Tak.

Trouw 3-4-2008 – Beslissingen Haags gerechtshof waren altijd al omstreden
Samenvatting van het rapport van toxicoloog Jan Meulenbelt.

NRC Op bezoek bij Lucia de B.
De tot levenslang veroordeelde Lucia de B. werd deze week tijdelijk vrijgelaten. Maarten 't Hart doet verslag van zijn contact met haar.

NRC 3-4-2008 – Verpleegkundige lijkt voor verkeerde delict veroordeeld
Folkert Jensma ziet rapporteur Knigge luchtfietsen: "Het kan ook een moordaanslag zijn geweest, dagen eerder dan het Hof dacht."

BN DeStem 3-4-2008 – 'Het was allemaal op niets gebaseerd'
Maarten 't Hart heeft de champagne zojuist koud gezet.

Volkskrant 3-4-2008 – Zaak-Lucia de B. op scherp
Van Koppen is optimistisch: "De hele zaak wordt heropend, want de zaak van de baby is cruciaal. Het ligt in de rede dat een nieuw gerechtshof tot vrijspraak komt, want er zijn veel argumenten voor de onschuld van De B."
Buruma waarschuwt voor overhaaste conclusies: "Het hof heeft zeventig deskundigen geraadpleegd. De B. is niet op grond van niks veroordeeld."

Stand.nl Stelling van 3-4-2008 – Het moet makkelijker worden om rechtszaken te heropenen
Vandaag te gast: Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht en voorzitter Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS)
Een bezoeker stemt TEGEN: "Het is te hopen dat zij [Lucia de B.] zo snel mogelijk wordt vrijgesproken! Maar dat wil niet zeggen dat elke rechtszaak moet worden overgedaan omdat bijvoorbeeld de straf niet bevalt..."

NRC media weblog 3-4-2008 – Je krijgt niet wat je wilt op zo'n avond
Marjoleine de Vos over de KRO Special: "Maar toch bleef het allemaal onbevredigend. Omdat niemand de echte voorgeschiedenis liet zien."

Oproep van Comité Lucia

Nursing 4-4-2008 – Verpleegkundige, laat van je horen!
Verpleegkundigen en artsen zouden zich duidelijker mogen uitspreken over de zaak Lucia de B.

Teletekst di 17 jun, Herzieningsverzoek voor Lucia de B.

# Nieuws op 17 en 24 juni: herziening en verlenging

NU.nl 24-6-2008 – Lucia de B. blijft voorlopig vrij video -0:30
De tot levenslang veroordeelde Lucia de B. blijft voorlopig op vrije voeten.

NRC 24-6-2008 – Hoge Raad schort straf op
Zolang het herzieningsverzoek in de zaak van Lucia de B. in behandeling is, hoeft de Haagse verpleegkundige niet terug naar de gevangenis.

Volkskrant 24-6-2008 – Lucia de B. blijft voorlopig vrij
Volgens een woordvoerster van het hoogste rechtscollege betekent dit dat de Haagse verpleegkundige waarschijnlijk vrij blijft tot duidelijk is of zij wordt vrijgesproken of opnieuw wordt veroordeeld.

Telegraaf 24-6-2008 – Lucia de B. blijft voorlopig vrij reageer
Johan uit Almelo schrijft: Er is niet 1 moord gepleegd en dat is aangetoond door diverse professoren, zie luciadeb.nl. De Nederlandse Rechtstaat is totaal de weg kwijt.

Schatting AD is rekenfout!

AD 18-6-2008 – De schatting in het AD artikel Lucia de B. denkt over schadeclaim is terug te voeren op een rekenfout.
De schatting die advocaat Visser voor Radio West deed komt neer op een schadeclaim van "méér dan 230.200 euro".

RTV West 17-6-2008 – interview Ton Visser audio -2:37
Advocaat Visser: "Het rapport is zeer degelijk en goed leesbaar. Waarschijnlijk zal uiteindelijk een vrijspraak komen en vervolgens zullen wij een verzoek indienen tot schadevergoeding. We denken dan aan hele hoge bedragen, hoger dan 100 euro per dag."

RTL 17-6-2008 – Lucia de B. moet vrij blijven video -0:35
Lucia de B. moet voorlopig op vrije voeten blijven. Dat vindt advocaat-generaal Knigge.

NOS 17-6-2008 – Herzieningsverzoek Lucia de B. video
De adviseur van de Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek ingediend voor de zaak tegen Lucia de B.
Klein item video 4:55-5:25 in het Journaal

NRC 17-6-2008 – Advies: herzie veroordeling Lucia de B.
De veroordeling van de Haagse verpleegkundige Lucia de B. wegens moord op negen ziekenhuispatiënten moet in z'n geheel worden herzien.
Volgens Knigge is nu voldaan aan het juridisch vereiste van een 'novum', een nieuwe omstandigheid. Daarvan is sprake als de lagere rechter indien daarvan op de hoogte tot vrijspraak zou hebben geconcludeerd.
[red. - niet op die manier]

Telegraaf 17-6-2008 – Herziening gevraagd voor alle 'moorden' Lucia de B. reageer
De adviseur van de Hoge Raad, advocaat-generaal G. Knigge, heeft dinsdag herziening van de zaak-Lucia de B. (46) gevorderd bij de Hoge Raad.

Volkskrant 17-6-2008 – Advies: Herzie alle 'moorden' Lucia de B.
De Hoge Raad moet nog over de vordering van de advocaat-generaal beslissen. Als die wordt toegewezen, moet een gerechtshof dat nog niet over de zaak heeft geoordeeld de zaak opnieuw behandelen.

Trouw 17-6-2008 – Lucia de B. moet op vrije voeten blijven
De adviseur van het hoogste rechtscollege vindt dat de vrouw in ieder geval tot het besluit van de Hoge Raad of haar zaak wordt heropend, niet meer de cel in hoeft.

"Herziening gevraagd..."   op 17-6-2008 verder in:
AD   Nu.nl   BNR   NRC next   Parool   De Pers   BN DeStem   Stentor   Leidsch Dagblad   Brabants Dagblad   PZC   ED   Leeuwarder Courant   IJmuider Courant   AOL   Residentie.net   Reformatorisch Dagblad   Nederlands Dagblad   DAG   Nursing   Bijzijn