Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

Lucia’s TIJDLIJN

4 september 2001

Rond 3 uur overlijdt een 6 maanden oude baby. Er wordt een natuurlijke doodsverklaring afgegeven. 

Om 8.00 uur spreekt een verpleegster haar superieur aan: ze is er ongerust over dat reanimaties heel vaak tijdens Lucia's diensten plaats vinden. Dat kan geen toeval zijn…

Na beraad met directie volgt om 16.00 uur contact met de politie

5 september 2001

Er wordt gesproken over 5 onverklaarbare  sterfgevallen en 5 onverwachte reanimaties. Tot die tijd waren dit natuurlijke sterfgevallen en van incidenten was geen MIP-melding gedaan.

Verhoren door politie van verpleegkundigen en artsen beginnen

17 september 2001

Officiële aangifte door directeur Smits van Juliana Kinderziekenhuis en Rode Kruisziekenhuis bij politie: 5 moorden en 5 pogingen tot moord (nieuwsbrief [DOC])

13 december 2001

Lucia aangehouden door politie en in gevangenis gezet

24 maart 2003

Rechtbank in Den Haag: Lucia veroordeeld tot levenslang voor 5 moorden en 2 pogingen tot moord

18 juni 2004

Gerechtshof van Den Haag: Lucia veroordeeld tot levenslang en tbs voor 7 moorden en 3 pogingen tot moord

14 maart 2006

Hoge Raad: verwijst zaak terug naar Hof van Amsterdam, met de vraag hoe tbs met levenslang te rijmen valt, maar de veroordeling blijft overeind.

13 juni 2006

Gerechtshof in Amsterdam: tbs gaat niet samen met levenslang, strafmaat wordt alleen levenslang.

27 juli 2006

Indiening bij commissie Buruma (Toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken)

18 oktober 2006

College van procureurs-generaal neemt advies van toegangscommissie over: nader onderzoek in de zaak Lucia de B. is nodig. De opdracht tot nader onderzoek wordt aan het driemanschap Grimbergen gegeven
(Grimbergen advocaat-generaal Arnhem, Groenhuijzen hoogleraar strafrecht Tilburg, Vogelenzang oud-hoofd van politie Utrecht)

29 oktober 2007

Rapport van het driemanschap: Grimbergen adviseert aan OM herzieningsverzoek te entameren en vraagt om nader onderzoek

OM stuurt verzoek nog de zelfde dag door aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Deze zegt toe binnen 2 tot 3 weken te reageren.

2 november 2007

Petitie voor heropening van Lucia's zaak aangeboden aan Minister Hirsch Ballin en Staatssecretaris Albayrak

13 december 2007

Staatssecretaris Albayrak weigert verzoek tot onderbreking detentie (vanwege Lucia's gezondheidheidstoestand)

14 december 2007

Petitie verschijnt als advertentie in NRC Handelsblad

5 januari 2008

Lichtjestocht bij Lucia's gevangenis in Nieuwersluis

14 januari 2008

Brief staatssecretaris aan de kamer over afwijzing van strafonderbreking

15 januari 2008

Lucia gaat in beroep tegen het besluit van de staatssecretaris. Haar advocaat Ton Visser vraagt om spoed.

7 februari 2008

Toneelstuk "Lucy, een monsterproces" gaat in première

2 april 2008

Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, mr. G. Knigge biedt het College van procureurs-generaal zijn rapport aan, waarin hij concludeert dat het bewijs van de digoxinevergiftiging geen stand houdt.

De Minister van Justitie verleent Lucia een voorlopige vrijlating voor drie maanden. 's-Morgens verlaat Lucia – na meer dan zes jaar (2302 dagen) detentie – de gevangenis van Nieuwersluis.

17 juni 2008

Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, mr. G. Knigge dient zijn vordering tot herziening aan de Hoge Raad aan aan Procureur-Generaal J.W. Fokkens.

7 oktober 2008

De Hoge Raad besluit de zaak te heropenen en verwijst deze naar het gerechtshof in Arnhem.
Juridisch wordt teruggevallen op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag.

26 januari 2009

De politie doet huiszoeking bij een nicht van Lucia nav een vage tip. Het OM liet rechercheurs zoeken naar dagboekfragmenten, terwijl er geen pagina's uit de dagboeken ontbreken aangezien de tekst doorloopt. Er werd niets gevonden.

5 februari 2009

Regiezitting bij het Gerechtshof te Arnhem over de eventuele onderzoekswensen.
Aanklagers Brughuis en Rijkers van het OM willen vele oude getuigen, nabestaanden en medisch experts opnieuw verhoren, opnieuw digoxine-onderzoek doen en de resultaten in "forensisch criminalistische context" plaatsen. 

19 februari 2009

Het Hof te Arnhem beveelt een beperkt onderzoek en een nieuw reclasseringsrapport.

9 december 2009

Regiezitting door Hof te Arnhem. Rapporten van onderzoekers Meulenbelt, Aderjan en Tytgat zijn eensluidend – geen digoxinevergiftiging. Het OM ziet af van verder onderzoek.

17 maart 2010

Inhoudelijke behandeling zaak Lucia de B. door Hof Arnhem.
Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak op grond van het onderzoek van toxicoloog prof. Meulenbelt.

10 april 2010

Nieuw boek van Metta de Noo "Er werd mij verteld, over Lucia de B."

14 april 2010

Vrijspraak door het Gerechtshof in Arhem van Lucia

Lucia bij de zee

Zie ook de tijdlijn in Vrij Nederland
en het overzicht in Trouw

|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||